ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

www.swipe.bg

 

Това е нашата Политика за лични данни. Тук се посочва начинът, по който ние събираме и обработваме лични данни на субекти на данни при използване на Сайта. Описани са и начините, по които можете да се свържете с нас, ако имате нужда от това.

 

Какво се обработва на Сайта

За най-доброто представяне на Сайта нашата информационна система се нуждае от определена информация за Вас.

Понякога може да се наложи да споделите с нас следните категории лични данни: 1) две имена; 2) валиден имейл адрес; 3) телефон за контакт; 4) физически адрес за кореспонденция или 5) допълнителни Ваши данни, които сами определяте. При упражняване на Вашите права ще бъде необходимо обработването на посочените категории.

За някои от функциите на сайта се събират и следните данни: 1) IP адрес; 2) вид браузър 3) настройки на език; 4) вид устройство, на което е достъпен Сайта; 5) време за ползване; 6) вида операционна система, през която се достъпва;

 

Как се събират данните?

Личните данни за Посетителите на Сайта могат да се събират лично от Посетителя и/или автоматично през Сайта, чрез използване на “бисквитки” и други подобни решения.

 

Цел, основание и период на съхранение

Ние обработваме данните по-горе на следните основания и при изрично посочените условия:

КатегорияСъбиранеЦел Основание (GDPR)Срок
1. IP адрес

2. Вид браузър

3. Настройки на език

4. Вид устройство

5. Време за ползване

6. Вид операционна система

При ползването на Сайта от субектите на данни и чрез “бисквитки”За предоставяне на пълната функционалност на СайтаЧл. 6, ал.1 б) – за изпълнение на договор2 г.
1. Две имена

2. Имейл

 

Лично от субектите на данни и/или през раздел “Контакти” и приложена форма за контактиОфициални, законови и/или системни предупреждения, юридически цели, обратна връзка

 

1. чл. 6, ал. 1 а) -предоставено съгласие;

2.  чл. 6, ал. 1 в) – за спазването на законово задължение

2 г.
1. Имейл

2. Данни за контакт

Лично от субектите на данни при регистрация и управление на потребителски профилИдентифициране на субекта за целите на създаване и управление на потребителски профилЧл. 6, ал.1 б) – за изпълнение на договорДо прекратяване на регистрацията
1. Имейл

2. Телефонен номер

Лично от субектите на данни при съгласие за получаване на маркетинг съобщенияИзпращане на информационни бюлетини, маркетинг съобщения и предложениячл. 6, ал. 1 а) – предоставено съгласиеДо оттегляне на съгласието или до изтичане на 5 г, считано от 1ви януари на годината, през което е дадено съгласие.

 

1. Имена

2. Телефонен номер

3. Адрес за фактуриране/адрес за доставка

Лично от субектите на данни при покупка/продажба на мобилен телефон или друго електронно устройствоИдентифициране на субекта за предоставяне на куриерски услугиЧл. 6, ал.1 б) – за изпълнение на договорСъгласно установените давностни срокове
1. Имена

2. Телефонен номер

3. Банкова сметка или други данни за плащане

4. № на поръчка

5. Адрес и данни за фактуриране

6. Адрес за доставка

7. Гаранционна карта

8. История на покупките

Лично от субектите на данни при покупка/продажба на мобилен телефон или друго електронно устройство, както и в случай на рекламация или гаранционно обслужванеИдентифициране на субекта за сключване и изпълнение на договори, обслужване на рекламации и гаранционни услуги, осчетоводяванеЧл. 6, ал.1 б) – за изпълнение на договор;

Чл. 6, ал. 1 в) – за спазването на законово задължение

Съгласно установените данъчни, счетоводни и давностни срокове
1. Имена

2. Отзиви, коментари, обратна връзка

Лично от субектите на данни при споделяне на мнения и друга обратна връзкаОбработване на обратна връзка за предоставяните услугичл. 6, ал. 1 а) – предоставено съгласиеДо оттегляне на съгласието или до изтичане на 5 г, считано от 1ви януари на годината, през което е дадено съгласие.

 

Защита

Ние пазим личните данни на нашите Посетители. Използваме криптографска защита и пропорционални технически и организационни мерки за защита на събраните данни. Само лица с висока експертиза имат достъп до съответните регистри и бази данни.

 

С кого споделяме

Можем да споделяме лични данни с консултанти по поддръжка на Сайта, счетоводители, доставчици на хостинг и платежни услуги, правни консултанти, куриери, оторизирани сервизи за ремонт и гаранционно обслужване, както и с други контрагенти, чрез които обезпечаваме предоставянето на нашите услуги.

Възможно е в определени ситуации да се налага да споделим Вашата лична информация със специален орган на власт (административен, съдебен и/или орган на изпълнителната власт) въз основа на чл. 6, ал. 1, б. “в” и б. “е” от ОРЗД (GDPR), когато това се налага за разрешаване на правни спорове, предвидено е в законова разпоредба или е крайно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами.

 

Права във връзка с личните данни

Посетителите на нашия сайт са субекти на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). По-долу представяме техните права, които са приложими при ползването на сайта: а) Право на информация, б) Право на достъп до данни, в) Право на поправяне, г) Право на изтриване, д) Право на ограничаване на обработването, е) Право на пренос, ж) Право на жалба. (За повече информация вижте чл. 12 – 22 от ОРЗД тук)

 

Можете да научите повече за Вашите права и за това как да ги упражнявате на информационния уебсайт на Европейския надзорен орган за защита на личните данни или на надзорния орган за Р България – Комисия за защита на личните данни.

Посетителят може винаги и по всяко време да упражни своите права. За целта е нужно да ни изпратите писмо или имейл на посочените по-долу адреси.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Име на администратора“СУАЙП БГ” ООД
СедалищеСофия, България
Адрес за контактгр. София, “бул. Сливница” 65, ТК Илинден, ет. 1, маг. 10
ЕИК206642985
УправителМихаил Димитров
Телефон за контакт+359 882070020
Имейл[email protected]
Данни за контакт с надзорния орган във връзка със защитата на личните данни
НаименованиеКомисия за защита на личните данни
адресБългария, София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №2
имейл[email protected]

 

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата политика за лични данни, можете да изпратите запитване по имейл на следния електронен адрес: [email protected] .

 

Дата на утвърждаване и публикуване:01.10.2021
Дата на последно изменение и публикуване:n/a